Fredrix Tekniska AB
Gärdesvägen 5
444 31 Stenungsund
 Tel: 0730-264462

Orgnr: 556795-0414
Bolagets säte: Tjörn

info(at)fredrix.se

0730-264462

 

Fredrix Tekniska AB tillhandahåller tjänster inom främst petrokemisk industri:

Projektdokumentation QA/QC enligt SS-EN 13480, SS-EN ISO3834

 • Arbetsberedning av isometrier:
  Svetsnumrering, Spoolning, PSS, Kontrollplaner, Punchlistor, Installationsdokument, As Built-underlag, Materialsammanställningar etc.

 • Framtagning av arbetsmappar "Dirty packs"

 • Daglig svetsuppföljning, NDT-underlag etc

 • Progressrapportering

 • Timkalkylering av isometrier

 • Mängdning av isometrier

 • Sammanställning av tillverkningsdokumentation för överlämning till kund

 • Beredning av arbete inför Turn-Arounds, Materialkoordinering, Projekt/Löpande arbeten etc 

 • Märkning av spools etc. med nålpräglingsmaskin

 

Materialhantering

 • Godsmottagning med kontroll av ankommet material

 • Avrop för inspektion av ansvarig projektingenjör

 • Märkning av Heat/Chargenummer PINkod eller vad som önskas

 • Inläggning i egen databas för uppföljning eller av kund anvisat system

 • Plockning av material per isometri eller per line, både Prefab och Montage

 • Utleverans av material efter avrop


possum multum, sed non panton